Rakennusautomaatio

Toimintakokeiden valvonta ja koordinointi

Valvomon tarkastukset ja toimivuustarkastukset

Suunnittelu

Suunnitelmien tarkastus

Järjestelmien rakennuttaminen